Wędrowne ptaki czyli jakie…?

Czajka pospolita to ptak o charakterze wędrownym, będący jednym z reprezentantów rodziny sieweczkowatych. Czajka pospolita zamieszkuje nie tylko niemalże całą Europę, ale również rejony od umiarkowanej strefy Azji, aż po Pacyfik. Warto zaznaczyć w tym miejscu także, że aż 75% europejskiej populacji czajki zwyczajnej pomieszkuje w takich krajach jak Holandia, Polska , a także (północne) Niemcy.

W naszym kraju czajka pospolita w szczególności upodobała sobie zaś wschód, na którym to zamieszkuje najliczniej. Bardzo często zobaczyć ją można w niższych partiach gór. Czajka pospolita to ptak, który musi żyć w określonej strefie klimatycznej, dlatego okres zimy przesiaduje między innymi w Europie Zachodniej, wyspach usytuowanych na wschodnim Atlantyku, lub też na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

Ptaki wędrowniki

Czajkę zwyczajną śmiało uznać można również za jednego z najbardziej popularnych ptaków błotnych. Kluczową cechą wyglądu zewnętrznego czajki zwyczajnej jest brak dymorfizmu płciowego,  a zatem wygląd zarówno samca jak i samicy jest jednakowy. Różnica wynika jednak z rosnących z tyłu głowy długich piór, tworzących charakterystyczny czub, który u samca jest dłuższy o około 2 centymetry. Dobrze jest zwrócić także uwagę na białe kropeczki, które zdobią czarne pióra głowy, szyi , a także piersi samicy. Czytaj dalej Wędrowne ptaki czyli jakie…?